Piotr Bieniek

fotografia

Człowiek

Memento mori

Marzenie

Ciekawość

Nastolatek

Miłośnik fotografii

Zainteresowanie

Na Moście Karola

Prośba

Na Wawelu

Duch

Człowiek w przestrzeni miejskiej

Człowieczy los